Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Užitočná príručka-ponuka

Autor príručky, Ing. Miroslav Ďuriš reagoval na aktuálnu situáciu, nakoľko

od 1.8. 2019 nadobudol ucinnost novy zakon c. 150/2019 Z.z. o
prevencii a manazmente introdukcie a sirenia invaznych nepovodnych
druhov. Bližšie informacie si pozrite kliknutím sem:

ponuka_elektron_priruc_Invazne_a_nepovodne_druhy

Obsah_prirucky_Invazne_a_nepovodne_druhy