Stretnutie s ministrom

pridané dňa:

Vážení členovia ZVSaSL BBK, dňa 30 júla 2020 ( vo štvrtok ) sa uskutoční

pracovné stretnutie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Slovenska
s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
pánom Jánom Mičovským v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku
so začiatkom o 15 hodine.
Témou stretnutia sú aktuálne problémy obhospodarovateľov lesov
neštátneho sektora a hľadanie spoločných riešení.
Vaša prítomnosť je vítaná a je prejavom Vášho záujmu o riešenie
pretrvávajúcich problémov v lesnom hospodárstve.
S úctou
Ing. Dušan Hajšel, kancelár združenia