SRDEČNE POZÝVAME

pridané dňa:

na výstavu Stratené pralesy , ktorá prebieha v dňoch 11. 9. – 28. 11.2021

vo Zvolene.

cid:image001.jpg@01D7A636.1106C4A0

Lesnícke a drevárske múzeum pripravilo v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch výstavu s názvom Stratené pralesy.

Na výstave sa návštevníci môžu oboznámiť s dávno vyhynutými rastlinami vo forme fosílií, napríklad s obrovskými plavúňmi a prasličkami,

ktoré rástli v prvohorách. Je vhodnou metodickou pomôckou pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.

Ing. Marek VANGA
kurátor – dokumentácia lesníctva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum
Nám. SNP 23/35
960 01 Zvolen
Email: Marek.Vanga@lesy.sk
Tel.: +421455321886
Mobil: +421918828705