Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

SPK: Výzva na účasť na verejnom protestnom zhromaždení

Vážení členovia ZVSaSLBBK,

na základe požiadania zo strany Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorej sme členom, o zaujatie stanoviska k predmetnej veci vám dávame do pozornosti Výzvu Slovenskej poľovníckej komory na účasť na verejnom protestnom zhromaždení, ktoré sa má konať dňa 18.05.2023 o 10:00 pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky.

Uvedená výzva v listinnej podobe na stiahnutie tu: list_prezidenta SPK_ZHROMAZDENIE pred NR SR 18.5.2023.

S pozdravom

 

Mgr. Martin Kvak
predseda ZVSaSLBBK