Sme prekvapení a znepokojení

pridané dňa:

Dávame do pozornosti všetkým PS, že v čase kedy slovenské lesy potrebujú

 verejnú pomoc a stabilitu a v čase demisie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského odmietajúceho nátlak envirorezortu v oblasti lesného hospodárstva s prekvapením prijala ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a ZVSSL BBK správu o predložení poslaneckého návrhu , ktorým sa má údajne riešiť prevod štátnej pôdy v tzv. „Národných parkoch“ do správy Štátnej ochrany prírody .
Výrazné znepokojenie však prináša obsah poslaneckého návrhu, ktorý neprebehol odbornou diskusiou a môže vytvárať „absurdistán“ v slovenských dedinách.
28. mája 2021 predložila skupina poslancov (A. Pivková, A. Mierna, A. Remiášová, A. Zemanová, B. Kollár, J. Kerekréti, J. Szőllős, J. Majorová Garstková, J. Halgašová, J. Šíbl, K. Čekovský, M. Šofranko, M. Šipoš, M. Šuteková, P. Pollák, T. Šudík, V. Ledecký, V. Zajačik, V. Marcinková) Návrh Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
O čo ide?
Z predloženej dikcie návrhu zákona, ktorým chceli poslanci presunúť správu štátnej lesnej pôdy na štátnu ochranu prírody vyplýva, že k presunu má dôjsť nielen na lesnej ale aj na poľnohospodárskej pôde a v prípade pozemkových spoločenstiev aj pri podielov vo vlastníctve štátu v URBÁROCH, kde ich už nebude spravovať SPF alebo Lesy ŠR…. Ale ŠOP.
Stovky ak nie tisíce z viac ako 3000 pozemkových spoločenstvách môže byť postihnutých zmenami, ktoré nikto z menovaných poslancov dôkladne nevyhodnotil.
„Správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národných parkoch vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch, a ostatného nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu, ktorý sa nachádza v národných parkoch, ako aj správa súvisiaceho hnuteľného a nehnuteľného majetku, prechádza k 1. júlu 2022 z právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu128) na organizáciu ochrany prírody“
A tak na dedinách s typickou urbárskou históriou, aj vďaka spackaným ROEP-om, kde namiesto „zistenia“ vlastníkov sme „nezisťovali“ tisíce podielov, budú do fungovania stoviek ak nie tisícok pozemkových spoločností a iných farmárskych spoločností hovoriť už aj štátni úradníci z ochrany prírody. Akoby už bolo málo doterajších dvoch štátnych inštitúcií spravujúcich podiely štátu v pozemkoch užívaných urbármi, či inými farmármi.  
A tak v mnohých dedinách podľa predloženého návrhu bude dochádzať k absurdným situáciám, kde sa traja predsedovia urbárov postretajú a budú si ukazovať – kto všetko zo štátu im zastupuje – podiely štátu, podiely nezisteného vlastníctva, podiely… Alebo gazda pracujúci na poliach. A v jednom urbáre či farme sa môžu stretnúť aj všetci traja štátni. A zase si štátni budú môcť, dokazovať svoju moc. Na súkromných pozemkoch.
Čaká nás teda siahlodlhé vysvetľovanie, aby poslanci aspoň trochu pochopili, ako zase svoju úlohu nie celkom zastúpili a na vlnu populizmu naskočili…. PROTI ŽIVOTU NA SLOVENSKOM VIDIEKU! KTORÉMU IDE O ŽIVOT!
Veríme, že pochopia a nezmyselnosti, ktoré by narobili týmto návrhom, radšej neschvália.
Správa bola zaslaná všetkým poslancom, ktorí predložili návrh.

ZDRAVÉMU – ZELENŠIEMU LESU ZDAR!