Rokovalo VZ a predstavenstvo

pridané dňa:

8.7.2022 zasadalo Valné zhromaždenie a následne mimoriadne aj

predstavenstvo. Materiály nájdete v časti  Len pre členov/ Valné zhromaždenie, Predstavenstvo a DR