Projekt PoliRural

pridané dňa:

Pozvanie na zapojenie sa do pilotnej časti projektu zameraného na výskum a inovácie politík rozvoja vidieka.

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku, ako partnerská organizácia pri realizácii projektu PoliRural, pozýva (všeobecné znenie pozvania aj so základným popisom projektu na stiahnutie TU) členov Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja na zapojenie sa do pilotnej časti tohto projektu.

PoliRural je výskumný a inovačný projekt podporujúci tvorbu politík pre rozvoj vidieka prostredníctvom využitia moderných technológií pri prijímaní rozhodnutí v spolupráci so širokým okruhom zainteresovaných osôb a na základe dôveryhodných, merateľných a uplatniteľných údajov. Nositeľom a manažérom projektu je Katedra informačných technológií Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, ktorá koordinuje ďalších 36 partnerov zo 16 európskych krajín a Izraela. Projekt začal 1. júna 2019 a doba jeho realizácie je stanovená na 36 mesiacov.

Ako sa má rozvíjať slovenský vidiek? Kto a akým spôsobom má pracovať v slovenskom poľnohospodárstve? Jednou z hlavných úloh projektu PoliRural je prognózovanie a projekcia riešení aj takýchto otázok.

Do pilotnej časti projektu sa môžete zapojiť pristúpením k informovanému súhlasu (na stiahnutie TU) a následne možnosťou zúčastniť sa na diseminačnej aktivite (workshope alebo konferencii), prípadne poskytnutím rozhovoru na témy rozoberané v projekte.

Pre bližšie údaje o projekte a o možnostiach participácie na ňom kontaktujte predsedu ZVSaSLBBK alebo priamo Vidiecky parlament na Slovensku prostredníctvom e-mailovej adresy vipa@vipa.sk.