Prevody podielov

pridané dňa:

Prednostným právom pri prevode podielov na spoločných nehnuteľnostiach

Pozemkových spoločenstiev sa zaoberal predseda Mgr. Martin Kvak. Vypracovaný materiál nájdete v časti: Len pre členov/ Vzdelávacia a informačná činnosť/ Sekcia Pozemkové spoločenstvá