Predstavenstvo

pridané dňa:

Zápisnicu zo zasadnutia Predstavenstva 30.8.2022 si môžete

prečítať v sekcii Len pre členov/Predstavenstvo a DR