PREDĹŽENIE VÝZVY

pridané dňa:

UPOZORNENIE NA PREDĹŽENIE VÝZVY na predkladanie žiadostí o

poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov do 29. 05. 2020.

Dobrý deň, dnes sme zverejnili výzvu – k štátnym inšitúciam, lesným hospodárom , obhospodarovateľom lesov a mimovládnemu sektoru – verejnosti

Vyzývame k zodpovednosti na zabránenie šírenia moru – lykožrútovému. Prosím šírte – najmä lesným hospodárom a obhospodarovateľom. Na zvládnutie lykožrútového moru – nech používajú zdravý sedliacky rozum … A úradníci nech im pomôžu, aj keď paragrafy sú akosi hlúpo pokrútené.

Priamo sme sa obrátili na štyroch generálnych riaditeľov MŽP – MpaRV – MV SR a ŠOP – ako kľúčových výkonných úradníkov – aby konali SPOLOČNE v rámci krízového štábu.

 Vážená pani generálna riaditeľka Butkovská,

vážený pán generálny riaditeľ Kicko,

vážený pán generálny riaditeľ Jenčo,

vážený pán generálny riaditeľ Lakanda,

 obraciam sa na vás ako osoby zodpovedné za aplikáciu zákonov o lesoch a ochrane prírody.  Na základe podnetov z konaní, ktoré už absolvovali niektorí obhospodarovatelia lesa, dovoľujem si Vám v mene Predsedníctva ÚNIE zaslať výzvu k zodpovednému konaniu  pri zabránení šírenia lykožrútového moru, ktorým sú ohrozené lesy Slovenska.

 Žiadame vás, aby ste neodkladne riešili formáty konaní. Je neprípustné, aby obyčajní ľudia, obhospodarovatelia mali chodiť na úrady kvôli tomu, či majú alebo nemajú odstrániť polámané drevo z vlastnej hory a úradníci ŠOP budú mať home office. O prípadných mimovládnych organizáciách, ktoré sa prihlásili do správnych konaní ale na konania pre svoju bezpečnosť neprídu, ani nevraviac.

 Žiadame vás vytvoriť krízový štáb, ktorý sa bude zodpovedne zaoberať situáciou, aby neprerástla do rozmerov Čiech a niektorých regiónov Nemecka SPOLOČNE koordinovali a metodicky usmerňovali podriadené organizácie, ktoré v súčasnosti ZAHODIA SVOJ BOJ O OVLÁDNUTIE ÚZEMIA.

 Uvedomujeme si krízovú situáciu v štáte, ale predsa len, ako vy tak aj my by sme mali byť zodpovední. Do poslednej minúty, kedy nám je zverená zodpovednosť.

 Prosím, zvážte formát, ako si vymeniť skúsenosti, názory na prijatie zodpovedných rozhodnutí, ale podľa poznatkov z lesnatých oblastí Slovenska, ktoré postihli 4 vetrové kalamity v priebehu troch mesiacov , situácia je nadmieru vážna a akékoľvek vajatanie a administratívne prieťahy môžu spôsobiť v poškodených lesnatých regiónoch nevyčísliteľné škody.

 Ďakujeme – za ľudí žijúcich na vidieku

Zostávam v úcte a s priateľským pozdravom

ZDRAVÉMU – ZELENŠIEMU LESU ZDAR!

Ing. Milan Ovseník – predseda ÚNIE