Pozvánka

pridané dňa:

SRDEČNE VÁS POZÝVAME na výstavu – DANIEL ŠKVRNITÝ, ktorá

sa uskutočňuje v termíne 18.1. – 8. 5. 2022 vo Zvolene.

LESY Slovenskej republiky, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, pokračujú v niekoľkoročnej tradícii, prostredníctvom ktorej môže verejnosť podrobnejšie spoznávať obyvateľov našich lesov. Témou tohto roka sa stal Daniel škvrnitý.

Výstava rozpráva príbeh dlhej cesty daniela, ktorý sa k nám dostal už niekedy v 14. storočí, o spôsobe života Daniela škvrnitého, o jeho ideálnom životnom prostredí, potravinových nárokoch a o jeho vplyve na lesný ekosystém, o úspechu a perspektíve chovu danielov u nás.

Dioráma s dermoplastickými preparátmi, imitujúca jeho životné prostredie ukáže návštevníkovi ako reálne daniel vyzerá, aká je jeho veľkosť a sfarbenie. Prostredníctvom vystavených trofejí návštevník môže vidieť vývoj danielieho parožia.

Autor výstavy: Ing. Ivan Mesároš, ivan.mesaros@lesy.sk

S pozdravom

Marieta KOLLÁRIKOVÁ

knihovník dokumentátor, ekonóm
LESY Slovenskej republiky, š. p.
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
960 01 Zvolen
Email: Marieta.Kollarikova@lesy.sk
Tel.: +421455321886
Mobil: +421918828706