Pozvánka na webinár

pridané dňa:

Vážení členovia Združenia, dňa 15. 10. 2021 bude Mgr. Martin Illáš,

pre nás prednášať , viď pozvánka:

POZÝVAME VÁS NA WEBINÁR:

“APLIKÁCIA ZÁKONA O POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTVÁCH”

Termín: 15. 10. 2021

Prednášajúci: Mgr. Martin Illáš, (MPRV SR)

Obsahová náplň

* Základné pojmy a vzťahy (pozemkové spoločenstvo, spoločná
nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť)
* Spoločná nehnuteľnosť (jej podstata, vzťah k stavbám, zápis
“spoločnej nehnuteľnosti” v katastri nehnuteľností
* Oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti a jej prevádzanie
* Pozemkové spoločenstvo – nakladanie s podielom na spoločnej
nehnuteľnosti – osobitosti voči Občianskemu zákonníku
* Pozemkové spoločenstvo – zástupca pri nadobúdaní podielu
členmi
* Prenajímanie spoločnej nehnuteľnosti
* Slovenský pozemkový fond a Lesy SR, š.p. (ich postavenie v
spoločenstve, ich nájomné zmluvy)
* Orgány spoločenstva (volebné a funkčné obdobie, zánik funkcie,
iné vnútorné vzťahy)
* Valné zhromaždenie (formy zasadnutia, spôsoby hlasovania vrátane
korešpondenčného)
* Zmluva o spoločenstve a jej prílohy podľa novely zákona
* Zrušenie a zánik spoločenstva – vplyv na spoločnú
nehnuteľnosť a nakladanie s ňou
* Register pozemkových spoločenstiev (správne konanie, oznámenia)
* Pravidlá fungovania spoločenstiev počas protipandemických
obmedzení
* Iné dôležité súvisiace témy

Bližšie informácie a online prihláška

TU [1]

Seminár sa uskutoční dištančne online – formou webinára.

Kontakt: Ing. Alena Bujdáková

tel.: 037/7910217

e-mail: alena.bujdakova@agroinstitut.sk
[1]
https://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/distancna-forma-aplikacia-zakona-o-pozemkovych-spolocenstvach/1296
[2] https://www.designedwithbee.com/
[3]
http://aitools.agroinstitut.sk/newsletter-logout/YTo0OntzOjU6ImVtYWlsIjtzOjIxOiJwcmVkc2VkYUB6dnNhc2xiYmsuc2siO3M6NjoiYWN0aW9uIjtzOjY6ImxvZ291dCI7czo0OiJtbGlkIjtzOjM6IjEzNSI7czoyOiJpZCI7czo0OiIzNDg1Ijt9

S úctou Ing. Dušan Hajšel, kancelár Združenia ( 0903 550 656 )