Pozvánka na seminár

pridané dňa:

ktorý sa uskutoční v sobotu 19 novembra 2022 v budove Mestského úradu

Zvolen, Námestie Slobody 22.   Zmena oproti minulosti !!!!

Program – klikni na:  POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR 19.11.2022
Prezentácia : od 7.45 hod.  Začiatok prvej prednášky: 08.15 hod
Parkovanie : Pred   ZVOLENSKOU EUROPOU.
Obmedzenie parkovanie aj pred MsÚ za poplatok  do 13 hodiny.
Potom bez poplatku.

Pozvánky Vám prídu aj poštou.
Viac informácii na  mobile 0903 550 656 , alebo e-mailom : zvssl.zv@gmail.com
Tešíme sa na Vašu účasť.
S úctou
Ing. Dušan Hajšel, kancelár Združenia
0903 550 656
zvssl.zv@gmail.com