Požehnané Sviatky

pridané dňa:

Vážení členovia a nečlenovia združenia, žijeme v období posledného

Adventného týždňa a pripravujeme sa na najkrajšie sviatky roka  – vianočné          sviatky. Chceme Vám a Vašim rodinám popriať, aby ste ich prežili v dobrom
zdraví, v pohode, porozumení v kruhu svojich najbližších. Aby to boli sviatky
plné lásky a Božej milosti. Chceme Vám poďakovať za spoluprácu počas roka 2019 a do nového roku 2020 popriať hlavne veľa zdravia, lásky a veľa
osobných a pracovných úspechov VIANOČNÝ POZDRAV 2019 – ZVSaSL BBK

Ing. Dušan  Hajšel                            Mgr. Martin Kvak
kancelár združenia                           predseda združenia