Potreba lesníckych profesií

pridané dňa:

na základe listu Slovenskej lesníckej komory, obraciame sa na Vás

s prosbou  o nahlásenie  potreby profesií s lesníckym vzdelaním

pre vaše Pozemkové spoločenstvá v časovom horizonte 2022 – 2025.

Vaše stanoviská očakávame  e-mailom najneskôr do 23.03.2021.

Všetky potrebné podrobnosti nájdete v priloženom liste  Žiadosť o spoluprácu…

S úctou

Mgr. Martin Kvak, predseda Združenia a Ing. Dušan Hajšel, kancelár Združenia

Kontakt : 0903 550 656 E-mail : zvssl.zv@gmail.com