PORADENSKÝ MATERIÁL

pridané dňa:

Združenie pre svojich členov pripravilo PORADENSKÝ MATERIÁL

v ktorom nájdete  AKO  POSTUPOVAŤ  AK CHCETE POUŽIŤ  KOREŠPONDENČNÉ HLASOVANIE  PRE VZ   A ODDEĽOVANIE ČASTI SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI, KTORÁ SA MÁ STAŤ SPOLOČNE OBHOSPODAROVANOU NEHNUTEĽNOSŤOU.

Nájdete ho v časti   Len pre členov/ Vzdelávanie a informácie/Sekcia-zmiešané témy