Podpora ostatných funkcií lesa

pridané dňa:

Bola zverejnená výzva na podporu mimoprodukčných funkcií lesa. Žiadosť

a prílohy nájdete na stránke (kliknite sem): https://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-v-lesnom-hospodarstve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/9300

PPA tam oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v zmysle schémy minimálnej pomoci naposkytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov č. DM-12/2017.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

VÝZVA na poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie
mimoprodučných funkcií lesov – kópia (pdf, 333.96 Kb, 553x)
Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie podpory (pdf, 153.86 Kb, 377x)
Príloha č. 2 Usmernenie k vyplneniu žiadosti (doc, 98 Kb, 236x)
Príloha č. 3 Potvrdenie Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru
(docx, 25.95 Kb, 219x)
Príloha č. 4 Usmernie k vyplňovaniu potvrdenia Okresného úradu,
pozemkového a lesného odboru (docx, 48.56 Kb, 196x)
Príloha č. 5 Vyhlasenie žiadateľa o dotáciu podľa Schémy minimálnej
pomoci č. DM-12_2017 (docx, 45.68 Kb, 197x)