Platforma „Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska“

pridané dňa:

Webová stránka odbornej platformy reprezentujúcich frakcií lesníckeho sektora na Slovensku.

 

Vážení členovia ZVSaSLBBK,

 

dávame Vám do pozornosti webovú stránku odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, ktorú môžete nájsť na adrese www.platformaprelesy.sk. Naše Združenie je v tejto platforme zastúpené Radou združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (ÚRZVNLS, ZVSaSLBBK, ZOLSR, ÚDLnSk).

Platforma je „zameraná na zlepšenie stavu slovenských lesov a na podporu trvalo udržateľného, polyfunkčného využívania lesa – vrátane trvalo udržateľného rozvoja odvetví, využívajúcich jedinečné prírodné lesné bohatstvo Slovenska. Programovým cieľom platformy je predstaviť a presadzovať dokument Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska. Platforma si tento dokument dovoľuje iniciatívne predložiť vláde SR ako podnet na vypracovanie základného politického dokumentu (štátnej politiky) pre ochranu lesného bohatstva SR, ktorý bude mať dlhodobú platnosť (napr. do r. 2050). Takýto dokument by mala následne prerokovať a schváliť Národná rada SR, a tým zaviazať vládu SR bezodkladne a systematicky realizovať túto ,Štátnu politiku‘.“ (Zdroj: https://platformaprelesy.sk/vitajte/)

S pozdravom

 

 

Mgr. Martin Kvak
predseda ZVSaSLBBK