PF 2021

pridané dňa:

Úspešný rok 2021, pevné zdravie, veľa šťastia, málo kalamít v lesoch a lepšiu legislatívu želáme všetkým vlastníkom a užívateľom lesov.