PETÍCIA „Mor Ho !“

pridané dňa:

Vážení členovia Združenia, Vážení vlastníci neštátnych lesov, Vážení

občania a milovníci prírody,
Predstavenstvo Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov
Banskobystrického kraja na
svojom riadnom zasadnutí dňa 29.júna 2020 sa zaoberalo Petíciou “ Mor ho
! „, ktorú prišli odprezentovať
zástupcovia Občianskeho združenia “ Živý les „.
Predstavenstvo Združenia ocenilo prístup petičného výboru a jednomyseľne
sa zhodlo o potrebe riešenia problémov
našich slovenských lesov pre ich záchranu.  Prihlásilo Združenie ako
partnera petície a odporučilo svojim
členom zapojiť sa do podpory petície prostredníctvom petičných hárkov.
Všetky dostupné informácie k výzve
Predstavenstva Združenia prikladáme, všetko čo potrebujete vedieť k
slobodnému rozhodnutiu tam nájdete.
Boli by sme rady, keby sa nám ako Združeniu podarilo zozbierať čo
najviac podpisov pre podporu Petície.
V prípade nejasností kontaktujte Ing. Jozefa Messerschmidta ( 0908 079
561 ) , alebo kancelára Združenia ( 0903 550 656 ).
Vyplnené petičné hárky zasielajte písomne na adresu združenia :
Študentská 20, 960 01 Zvolen.
Veríme, že sa nám spoločne podarí zmeniť náš les, zmeniť našu krajinu.

PRÍLOHY: Úvod petície Mor Ho ; Petícia MOR HO sprievodný list ; Petícia MOR HO Text hárok ; Petícia MOR HO hárok