Online seminár: Informačný systém lesného hospodárstva

Vážení členovia,

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pozývajú záujemcov na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa.

Tematický seminár sa uskutoční dňa 22. 11. 2022 a bude online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Účasť na tematickom seminári je bezplatná; je však potrebné zaslať záväznú prihlášku do 18.11.2022 na e-mailovú adresu diana.ciakyova@nlcsk.org. V prípade, že sa na tematický seminár prihlásite, bude Vám zaslaný link na Vašu e-mailovú adresu s podrobnými pokynmi na prihlásenie sa.

Cieľom tematického seminára je prezentovať Informačný systém lesného hospodárstva a jeho využitie pre majiteľov, obhospodarovateľov lesa a iné subjekty. Účastníkom seminára budú tiež poskytnuté informácie týkajúce sa niektorých novelizovaných ustanovení vyhlášky č. 453/2006 Z. z. hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa.

Viac informácií o predmetnom seminári môžete nájsť na web-stránke https://web.nlcsk.org/pozvanka-na-online-tematicky-seminar/.

S pozdravom

 

Mgr. Martin Kvak

predseda ZVSaSLBBK

 

POZNÁMKA:

Správa bola vypracovaná s použitím textu e-mailovej pozvánky od NLC.