Novela zákona o pozem. spol.

pridané dňa:

Novelou vláda reaguje na situáciu spôsobenú COVID-19 a na niektoré

nepresnosti.  Je účinná od  25.4.2020 .  Znenie si pozrite tu: Novela zákona o poz. spoločenstvách