Nové výzvy

pridané dňa:

Vážení kolegovia, včera PPA zverejnila výzvu na prekladanie Žiadosti

o nenávratný finančný príspevok pre:

podopatrenie:                     8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov 

      činnosť:          Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch 

        činnosť:     Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

(viď linky nižšie)

https://www.apa.sk/aktuality/vzva–58-prv-2022-pre-podopatrenie-8-5-investcie-do-rozvoja-lesnch-oblast-a-zlepenia-ivotaschopnosti-lesov/11567

https://www.apa.sk/aktuality/vzva–59-prv-2022-pre-podopatrenie-8-5-investcie-do-rozvoja-lesnch-oblast-a-zlepenia-ivotaschopnosti-lesov/11568
Prosím informujte potencionálnych žiadateľov.
S pozdravom,
Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

National Forest Centre – Centre for Knowledge Transfer and Forest Pedagogy

 

tel.: + 421 45 52 02 213, + 421 903 443 464, e-mail: milan.sarvas@nlcsk.org

Národné lesnícke centrum | T. G. Masaryka 2175/22 | 960 01 Zvolen | web.nlcsk.org

 

Pracovisko | Sokolská 1/2 | 960 01 Zvolen