Niektoré témy zo seminára

pridané dňa:

Dňa 27.10.2015 sa vo Zvolene uskutočnil odborný seminár pre členov združenia. Pozrite si užitočné témy, ktoré nám ich autori dali k dispozícii.

Kliknutím na Ochrana pred požiarmi  si môžete stiahnuť,aké sú na tomto úseku povinnosti a predpisy. Autorom je  Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

Kliknutím na Vyuzitie GPS pri praci v lese dostanete základné informácie o týchto užitočných pomocníkoch a tiež kontakty na dodávateľa.