Mikroregionálne stretnutie členov: Severné Podpoľanie

Predseda ZVSaSLBBK zvoláva lokálnych členov ZVSaSLBBK (PS Hrochoť, PS Oravce, PS Dúbravica, PS Čačín, PS Čerín, PS Môlča, PS Lukavica, PS Sampor, PS Zolná a PS Hubník) na spoločné mikroregionálne stretnutie s nasledujúcimi náležitosťami:

  • Miesto stretnutia: Malá sieň, Martinhold, Čerín 31, 974 01  Čerín.
  • Čas stretnutia: 18:00, 08.06.2023.
  • Program stretnutia:

Stretnutia sa môžu zúčastniť aj zástupcovia nečlenských pozemkových spoločenstiev (Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Lukové) a predstavitelia vlastníkov lesov z okolitých obcí, ktoré nemajú zriadené pozemkové spoločenstvá (obec Poniky a obec Sebedín-Bečov).

Mgr. Martin Kvak
Predseda ZVSaSLBBK