KRONOSPAN – cenová ponuka

pridané dňa:

Vážené Pozemkové spoločenstvá, 15. októbra 2021 sme spolu s Vami

 absolvovali návštevu drevospracujúcej firmy KRONOSPAN, s.r.o., kde sme sa podrobne zoznámili s logistikou a výrobou firmy.
Pred obhliadkou výroby sme za okrúhlym stolom podrobne prebrali podmienky
možnej spolupráce.
Dnes sme obdržali cenové ponuky spolupráce, ktorú vám zasielame.
S určitosťou môžeme povedať, že sa jedná o spoločnosť s vysokou technickou
úrovňou spracovania drevnej hmoty,  kde sa nemusíte obávať  z porušením
dohodnutých zmluvných podmienok.
S úctou
Ing. Dušan Hajšel, kancelár združenia
0903 550 656

Dobrý deň,

Na základe osobného stretnutia, Vám posielam cenovú ponuku na BK guľatinu a vlákninové sortimenty

 

Technické požiadavky BK guľatina:

Stredový priemer 35 cm+, dĺžka 3 m+, stúpanie po 0,5m

Kvalitatívne zatrieďovanie STN 48 00 56 má odporúčací charakter. Ku každej dodávke chodí na kvalitatívnu prebierku náš zamestnanec, tým pádom nemáme nárok na reklamáciu.

 

Ceny EXW: (na sklade dodávateľa)

III. A 80 €/m³ minimálny stredový priemer 40 cm

III. B 70 €/m³

III. C 63 €/m³

 

Ceny vlákniny EXW: (na sklade dodávateľa)

Ihličnatá vláknina: 65 €/tA → 26 €/m³ pri drevine smrek

Tvrdá listnatá vláknina: 65 €/tA → 40 €/m³ pri drevine buk

Mäkká listnatá vláknina: 55 €/tA → 24 €/m³ pri drevine topoľ

 

Prepočet z tA na m³ je vypočítaný na základe hustoty jednotlivých drevín.

 

tA – tona atro, t.j. hmotnosť dreva pri vlhkosti 0%.

Odoberá sa vlhkostná vzorka z každej dodávky, odváži sa, usuší sa, následne sa opäť zváži, z rozdielu hmotnosti sa určí objem sušiny, teda absolútne suchého dreva→ tA

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

 

S pozdravom / Kind regards

Ondrej Zemančík

Timber purchase and logistic

Nákup / logistika guľatiny a vlákniny

Kronospan, s.r.o.
Lučenecká cesta 1335/21
960 01 Zvolen
Mobil:   +421 911 455 654
o.zemancik@kronospan.sk
http://www.bucina-ddd.sk

Právna forma: spol. s r.o. – OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8264/S
Konatelia: Daniel Huliak, Pavel Jurčišin, Denisa Klöslová

Oblasť príloh