Koncoročný pozdrav

Vážení členovia, partneri a priatelia ZVSaSLBBK,

ku blížiacemu sa koncu tohto roku môžem s ohľadom na našu vnútornú i vonkajšiu situáciu prehlásiť, že rok 2022 bol po obsahovej stránke pre naše združenie rokom významným.

Vyššie uvedené slová si tu dovoľujem prehlásiť z dôvodu, že sa nám podarilo preukázať schopnosť sa všestranne zlepšovať: výzvy v podobe administratívnych a organizačných komplikácii, ktoré nám nastolila hlavne situácia minulo vyhlásených mimoriadnych a núdzových stavov v Slovenskej republike, si vyžadovali výraznú mieru prehodnotenia prístupov. Vďaka tomu sme racionalizovali narábanie s našimi kapacitami a pritom boli aj naďalej schopní dosahovať žiadané ciele a navyše aj nachádzať nové alebo zlepšovať staré spôsoby pre ich efektívnejšie dosahovanie.

Osobitný moment, na základe ktorého si dovoľujem rok 2022 označiť za významný, bol náš postup a rozvoj v oblasti združovania sa v rámci súkromného a spoločenstevného leso-vlastníckeho sektora na Slovensku. Toto sa v najväčšej miere spájalo (a naďalej aj spája) s našim tohtoročným vstupom do Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Tento krok by mal v hmatateľnej miere zvýšiť naše možnosti a schopnosti pre presadzovanie našich záujmov.

Vážení členovia, partneri a priatelia ZVSaSLBBK,

s týmto ohľadom vám za vedenie ZVSaSLBBK ďakujem za všetku vašu prácu, odvahu a odhodlanie v roku 2022, ktorými ste napomáhali k napĺňaniu cieľov nášho združenia, a so vzhliadaním k roku 2023, do ktorého sa teším na našu ďalšiu spoluprácu, ostávame v rámci našich kompetencií k vašej dispozícii a s pozdravom.

Za vedenie ZVSaSLBBK

 

Mgr. Martin Kvak
Predseda ZVSaSLBBK