Informácie o formách zasadania a rozhodovania valného zhromaždenia

pridané dňa:

Informácie o formách zasadania a rozhodovania valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva v čase mimoriadnej situácie i mimo nej.

V zóne webových stránok Len pre členov môžete v časti Vzdelávanie a informácie nájsť na stiahnutie dokument obsahujúci stanoviská k otázkam týkajúcich sa foriem a možností zasadania a rozhodovania valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva v čase mimoriadnej situácii ale aj za štandardných okolností.

Cesta k dokumentu na stiahnutie:

  1. Zóna Len pre členov (na pravej strane lišty hlavného menu stránok)
  2. Časť Vzdelávanie a informácie (v menu na pravej časti stránok zóny Len pre členov)
  3. SEKCIA Pozemkové spoločenstvá (v textovom vyobrazení obsahu časti Vzdelávanie a informácie)