Dôležité: E-schránky pozemkových spoločenstiev

pridané dňa:

Opravné zistenia týkajúce sa zriaďovania a aktivácie e-schránok pre pozemkové spoločenstvá.

Vážení členovia,

na podklade ďalších jednaní s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj ako „NASES“) Vás na podklade ich nových vyjadrení informujeme, že:

  • Povinná aktivácia e-schránok pozemkových spoločenstiev bude prebiehať až od 01.09.2020.
  • NASES by už k 01.09.2020 mal preberať údaje z registra pozemkových spoločenstiev a teda nie je zo strany pozemkových spoločenstiev povinnosť si podávať žiadosť o zriadenie e-schránky.

Informácie, ktoré nám boli v tejto veci predošle poskytnuté a ktoré sú s vyššie-uvedenými bodmi protichodné, sa tým pádom preukázali byť ako nesprávne a môžete ich považovať za nepredmetné.

Keďže ale je očakávané, že k elektronizácii zasielania podaní verejnej správy v každom prípade jedného dňa dôjde, tak Vám odporúčame si do toho času vybaviť občiansky preukaz s čipom a potrebné príslušenstvo pre jeho používanie.

O nových zisteniach alebo zmenách v procese zriaďovania a aktivácie e-schránok Vás budeme naďalej informovať.

V prípade akejkoľvek potreby vo veci sa na nás neváhajte obrátiť.

S pozdravom za predsedníctvo a kanceláriu

 

Mgr. Martin Kvak
predseda ZVSaSLBBK