Daňové informácie

pridané dňa:

Ing. Ida Gálusová nám poslala linky informácií k daňovým priznaniam za rok

2019, ako sľúbila na seminári. Nájdete ich v časti Len pre členov/ Rady pre ekonómky