Daniel škvrnitý

pridané dňa:

Srdečne pozývame na finisáž výstavy DANIEL ŠKVRNITÝ spojenú so sériou

 prednášok 5.mája 2022 o 14:00 hod v Lesníckom a drevárskom múzeu

S pozdravom

Marieta KOLLÁRIKOVÁ

knihovník dokumentátor
LESY Slovenskej republiky, š. p.
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
960 01 Zvolen
Email: Marieta.Kollarikova@lesy.sk
Tel.: +421455321886
Mobil: +421918828706