Ceny dreva

pridané dňa:

Národné lesnicke centrum spracovalo vývoj priemerných cien

dreva za 3. Q 2020.  Nájdete ho v príslušnej sekcii v časti „Len pre členov“