LESNÍCKA BURZA
drevo - lesnícky materiál - služby

Online seminár: Informačný systém lesného hospodárstva

pridané dňa:

Vážení členovia, Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pozývajú záujemcov na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa. Tematický seminár sa uskutoční dňa 22. 11. 2022 […]

Čítať ďalej »

Novelizácia zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách

pridané dňa:

Vážení členovia, informujeme vás, že od 01.11.2022 je v účinnosti zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. […]

Čítať ďalej »