Zelená kvapka krvi pre zdravý les

pridané dňa:

Celoslovenské stretnutie lesníkov, vlastníkov lesov, signatárov Memoranda o spolupráci, všetkých priaznivcov zeleného lesa a ich
rodinných príslušníkov, ako aj širokej verejnosti.

V sobotu 24. 11. 2018 od 10.00 do 13.00 sa na Námestí SNP vo Zvolene v rámci bohatého programu (viďte priložený súbor) uskutoční verejná debata o potrebe starostlivosti o lesy a to ako v zmysle tradícií, tak aj nových poznatkov.

Akcia bude sprevádzaná ďalšími verejnými podujatiami, ktoré si nájdu záujem a obľubu aj u širšej verejnosti: u ľudí vyhľadávajúcich spríjemnenie voľného času alebo aj príležitosť pre dobročinnosť, u študentov, dôchodcov, priateľov lesníkov, kolegov, ale aj celých rodín.