Zasadalo Predstavenstvo

pridané dňa:

19.11.2018 zasadalo predstavenstvo. Zápisnicu si môžete pozrieť

na obvyklom mieste. Je tam aj zápisnica zo stretnutia predstaviteľov Horehronia dňa.10.10.2018 za účasti predsedu a tajomníka združenia. V oboch dokumentoch sa dočítate o prejednávaní závažných tém.