Zasadalo Predstavenstvo

pridané dňa:

Informácie o zasadnutí Predstavenstva Združenia z 19.11.2018.

19.11.2018 zasadalo Predstavenstvo. Zápisnicu si môžete pozrieť na obvyklom mieste. Je tam aj zápisnica zo stretnutia predstaviteľov Horehronia dňa.10.10.2018 za účasti predsedu a tajomníka Združenia. V oboch dokumentoch sa dočítate o prejednávaní závažných tém.