Zasadalo predstavenstvo

pridané dňa:

V časti „Len pre členov“ sme zverejnili dve informácie. Prvou je zápisnica
zo septembrového zasadania predstavenstva a druhou je Spravodajca

NLC, kde nájdete materiály k vývoju cien dreva za 2.Q 2017. Spravodajca je v Ostatných informáciách.