Rady pre ekonómky PS

Informácia k zápočtu daňovej licencie za rok 2019:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/DPPO/2020/2020.01.08_8_PO_2020_IM.pdf
Informácia k podávaniu daňových priznaní PO za rok 2019:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/2020/2020.01.07_1_PO_2020_IM.pdf
Informácia k odpočtu daňovej straty a vyplneniu tabuľky D v daňovom
priznaní k dani z príjmov PO:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/2020/2020.01.07_3_PO_2020_IM.pdf
Informácia k plateniu dane za rok 2019:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/DPPO/2019/2019.02.15_DP_PO.pdf
Informácia k úprave základu dane o neuhradené záväzky za rok 2019:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/2018.12.12_zavazky.pdf

Užitočné linky 2019 – daňové

Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve (v znení č. …213/2018 Z.z.)

Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov (v znení …. 213/2018 Z.z.)

Ekonomické_účtovné _aktuality_seminár_23.1.2018

Zdaňovanie dividend člena PS od 2017

2017_03_21_Podiely_na_zisku_clena_PS

Odpočet_daňovej_straty

Poukázanie_podielu_dane_(2%)

Daň_z_motorových_vozidiel

Elektronické_schránky

Daň_2016_čísla_účtov

2017_01_04_novela_zakona_o_DPH (1)

2017_01_04_tabulka_K_DPPO_2016 (1)

2017_02_06_vzory_UZ_2016_pre_podnikatelov (2)

2017_01_25_Podavanie_DP_FO_B_za_2016

2017_01_26_Podavanie_DP_FO_A_za_2016

2017_01_16_Zakladne_ciselne_udaje_za_2016 (1)

2017_01_16_Pausalne_vydavky (1)

2017_02_06_vzory_UZ_2016_pre_podnikatelov (2)

Zákon 326

Rezerva_na_lesnu_pestovnu_cinnost

INFO_Socialnej_poisťovne

Igor Michalík o ekonomických rizikách