Odborné články o lesnom hospodárstve

Prírode blízke hospodárenie v lesoch II.

Škody_zverou_a_kalkulačka_na_výpočet

Prírode blízke hospodárenie v lesoch I.

Doc. Konôpka_Meniaca sa klíma

Škodlivé činitele v lesoch v roku 2018

NOVA_STRATEGIA_final_2019-05-30

Kam smeruje svetové lesníctvo

Anomálie_vo_vývoji_lesov_v_SR

Rozhovor s Ing_Homolom_Uprednostňujeme účelové výbery a efektívne podrastové hospodárstvo

Rozhovor s Ing_Šebeňom PhD_ V akom stave máme naše lesy (1_časť)

V akom stave máme naše lesy (2_časť)

V akom stave máme naše lesy – 3.časť

V akom stave máme naše lesy, 4. časť

V akom stave máme naše lesy (6.časť)

V akom stave máme naše lesy (7)

V_akom_stave_máme_naše_lesy_(8)

V akom stave máme naše lesy 9.časť

V akom stave máme naše lesy-10

V_akom_stave_máme_naše_lesy(11.časť)

V akom stave máme naše lesy (13)

V akom stave máme naše lesy (14)

V akom stave máme naše lesy (15)

V akom stave máme naše lesy (16.časť)

V akom stave máme naše lesy (17.časť)

V akom stave máme naše lesy (18. časť)

V akom stave máme naše lesy (19.časť)

V akom stave máme naše lesy 21.časť)

V akom stave máme naše lesy (22.časť)

V akom stave máme naše lesy (25. časť)

250 ročná tradícia LHP (PSL)

Ako_ďalej-pýtajú_sa_vlastníci_lesov

AKO ĎALEJ – odporúčania z konferencie

Výstup z dotazníka OLH

Základom je okamžité spracovanie kalamity

Ako sme chránili smrečiny v minulosti

Viacetážové porasty a mozaiková štruktúra

Aká je sloboda súkromných lesov v Európe

Igor Michalík o ekonomických rizikách