Legislatíva

Zákony, predpisy:

Novela Zákona o Lesoch – seminár

Zákon_o_lesoch_č_326_2005_s_pozmeňovákmi_2019

Čo prináša zákon o inváznych druhoch

Príručka k zákonu č. 110-2018

Zákon č. 97/2013 Z. z. Zákon o pozemkových spoločenstvách (v znení č. 34/2014 Z. z., 110/2018 Z. z.)

Zákon č. 162/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (v znení č. …212/2018 Z.z.)

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. … 208/2018 Z.z.)

Nariadenie vlády č. 238/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom (v znení č. … 154/2018 Z.z.)

Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch (v znení … 2012/2018 Z.z.)

Zákon č. 233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (v znení …59/2018 Z.z.)

Nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka (v znení č. 163/2015 Z. z., 70/2017 Z. z., 72/2018 Z. z.)

Zák_314_2001_ochr_pred_požiarmi

Vyhláška_č_226_2017,

Vznik_členstva_v_PS_stanovisko

Info o používaní pozemkov v správe FNM

Spaľovanie odpadu_stanovisko

Vy sa pýtate, my odpovedáme:

Katastrálne bulletiny: kb_1_2016 , kb_2_2016 , kb_3_2016

Na otázky odpovedá Ing. Bútor: Otázky_1_Ing_Bútor, Otázky_2_Ing_Bútor, Otázky_3_Ing_BútorOtázky_4_Ing_Bútor, Otázky_5_Ing_Bútor , Otázky_6_Ing_Bútor ,Otázky_7_Ing_Bútor,  Otázky_8_Ing_Bútor,  Otázky_9_Ing_Bútor,   Otázky_10_Ing_Bútor,  Otázky_11_Ing_Bútor,  Otázky_12_Ing_Bútor,  13_INg_Bútor,  14_Ing_Bútor,  15_Ing.Bútor,  16_Ing_Bútor , 17_Ing_Bútor18_Ing_Bútor19_Ing_Bútor20_Ing_Bútor,    21_Ing_Bútor,   22_Ing_Bútor23_Ing_Bútor24_Ing_Bútor25_Ing_Bútor,   26_Ing_Bútor,   27_Ing_Bútor,    28_Ing_Bútor,  29_Ing_Bútor,  30_Ing_Bútor,   31_Ing_Bútor32_Ing_Bútor33_Ing_Bútor34_Ing_Bútor,  35_Ing_Bútor,   36_Ing_Bútor,  37_Ing_Bútor,  38_Ing_Bútor,  39_Ing_Bútor,   40_Ing_Bútor,   41_Ing_Bútor42_Ing_Bútor , 43_Ing._Bútor44_Ing_Bútor45_Ing_Bútor,   46_Ing_Bútor47_Ing_Bútor48_Ing_Bútor , 49_Ing_Bútor

Kontakty na advokátov:

Správne právo,  Právo ŽP,  Odborné zameranie