Zákon o lesoch – seminár

pridané dňa:

Odborný seminár o novele Zákona č. 326/2005 Z.z schválenej 12.9.2019

na 49. schôdzi  NR SR  v  nadväznosti na zmeny ochrany prírody a krajiny, sa uskutoční 7.novembra 2019 vo Zvolene – budova Okresného úradu.  Bližšie informácie – viď  POZVÁNKA NA SEMINÁR ZÁKON O LESOCH .

Vítaní sú všetci, členovia aj nečlenovia.

Taktiež pripravujeme aj seminár k Novele zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. O termíne konania budeme včas informovať.

Ing. Dušan Hajšel
Kancelár združenia ( M: 0903 550 656 )