Zákon o lesoch po novele

pridané dňa:

Pre členov združenia sme sprístupnili novelizovaný Zákon o lesoch s

farebným vyznačením zmien podľa navrhovateľa zmeny. Nájdete ho v časti Legislatíva/zákony, predpisy.