Výsledky prieskumu o OLH

pridané dňa:

Naše združenie sa podieľalo s TÚ Zvolen, NLC a ďalšími organizáciami na
projekte IMPEVALES pri vyplňovaní dotazníka APVV o OLH. Výsledky si

môžete pozrieť vo verejnej časti pod položkou  Ostatné