Vyhláška na podpory

pridané dňa:

Vo verejnej časti „Ostatné/Legislatívne témy“ nájdete vyhlášku MPaRV

č. 226/2017. Pripomíname, že vyhláška MPaRV SR číslo 226/2017 Z.z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov je už v platnosti.