Výber z letného čísla L&L

pridané dňa:

Letné vydanie časopisu L&L zverejnilo rozhovor s predsedom ZVSaSLBBk

Mgr. Martinom Kvakom, ktorého znenie nájdete tu: Chcem presadzovať oprávnené nároky-rozhovor s predsedom . Okrem toho sme pre členov sprístupnili  odborné články a rozhovory so zaujímavými  odborníkmi. Nájdete ich v častiach Legislatíva, Odborné články a Ceny dreva.