Valné zhromaždenie

pridané dňa:

Zápisnicu z 25. VZ nájdete aj s prílohami v časti: Len pre členov/Valné

zhromaždenie