Príručka k zákonu č. 110/2018

pridané dňa:

Príručka vypracovaná pre členov Združenia.

Vedenie Združenia pre Vás pripravilo stručnú príručku s komentármi k vybraným paragrafom zákona č. 110/2018, ktorými je významne novelizovaný zákon 97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Táto príručka má za cieľ Vám napomôcť oboznámiť sa so zmenami a ich dopadmi na činnosť pozemkových spoločenstiev, ako aj po prípade pomôcť členom Vašich pozemkových spoločenstiev na valných zhromaždeniach. Príručku nájdete v časti „Len pre členov“ -> sekcia Legislatíva.