Príprava seminárov

pridané dňa:

Vážení členovia združenia. V jesenných mesiacoch pripravujeme pre Vás

dva semináre. Podrobnosti budú zverejnené v pozvánkach, ktoré včas dostanete.
V predstihu sa na Vás obraciame s prosbou o zaslanie tém ( otázok ),
ktoré by ste potrebovali vysvetliť – rozdiskutovať.  Jedná sa hlavne o
novelu Zákona 97/2013 Z.z.     ( 110/2018 Z.z. ), alebo aj  aplikácie
z iných zákonov s ktorými pracujete a nie sú Vám jasné.
Otázky posielajte na našu e-mailovú adresu : zvssl.zv@gmail.com, alebo
poštou na adresu združenia. Odpovede na Vaše zaslané otázky dostanete
na seminároch, kde pozveme lektorov z príslušných ministerstiev.
Tešíme sa na spoluprácu.
Ing. Dušan Hajšel
kancelár združenia
0903 550 656