Prianie a poďakovanie členom a priateľom Združenia

pridané dňa:

Príhovor predsedu Združenia pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a končiaceho sa roka 2018.

Vážení členovia a priatelia Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja!

Pri príležitosti blížiacich sa sviatočných chvíľ a končiaceho sa roka Vám za vedenie a pracovníkov nášho Združenia prajem, aby ste tento výnimočný čas prežívali s úspešným zakončovaním Vašich prác, osobnej pohode a v príjemnej spoločnosti kolegov, priateľov i Vašich užších kruhov. Za vedenie a pracovníkov nášho Združenia Vám týmto ďakujem za Vašu tohtoročnú prácu, osobné nasadenie a celkovo za Vaše podieľanie sa na živote nášho Združenia, ktoré je tým, čím je, práve vďaka jeho členom a nesmieme opomenúť, že aj vďaka priateľským vzťahom s tými, ktorí nám v dobrom duchu pomáhajú v našej činnosti.

Tešíme sa na našu ďalšiu spoločnú prácu, ktorá na nás čaká v roku 2019!

S pozdravom

 

Mgr. Martin Kvak
predseda ZVSaSLBBK