Pozvánka + info

pridané dňa:

Pozývame všetkých, členov aj nečlenov združenia, na seminár pre ekonómky

a účtovníčky s aktuálnou tématikou. Viac info tu: POZVÁNKA NA SEMINÁR 29.01.2019

Informujeme  tiež, že členovia si môžu nájsť  v časti „Len pre členov/Rada združenia NL SR“ zápis  zo zasadnutia Rady združení z 10.1.2019.