Vyhláška na podpory

pridané dňa:

Vo verejnej časti „Ostatné/Legislatívne témy“ nájdete vyhlášku MPaRV

Čítať ďalej »

Ďalšie informácie

pridané dňa:

Zo septembrového časopisu Les&Letokruhy sme pre Vás vybrali viaceré

Čítať ďalej »

Výsledky prieskumu o OLH

pridané dňa:

Naše združenie sa podieľalo s TÚ Zvolen, NLC a ďalšími organizáciami na
projekte IMPEVALES pri vyplňovaní dotazníka APVV o OLH. Výsledky si

Čítať ďalej »

Zasadalo predstavenstvo

pridané dňa:

V časti „Len pre členov“ sme zverejnili dve informácie. Prvou je zápisnica
zo septembrového zasadania predstavenstva a druhou je Spravodajca

Čítať ďalej »

Nové články

pridané dňa:

Z časopisu L&L júl-august 2017 sme pre Vás vybrali najzaujímavejšie

Čítať ďalej »