Výber z letného čísla L&L

pridané dňa:

Letné vydanie časopisu L&L zverejnilo rozhovor s predsedom ZVSaSLBBk

Čítať ďalej »

Podklady pre úsek lesníctva – pre členov Združenia

pridané dňa:

Pre členov Združenia boli vypracované podklady a zhromaždené informácie ohľadom nariadenia EP a R (EÚ) č. 995/2010

Čítať ďalej »

Výzva PPA – finančná podpora v lesnom hospodárstve

pridané dňa:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Čítať ďalej »

Naše aktivity

pridané dňa:

Aktivity nového predsedu a kancelárie združenia si môžete pozrieť aj vo

Čítať ďalej »

Zasadania orgánov

pridané dňa:

V príslušných častiach „Len pre členov“ Vám dávame k dispozícii zápisy z

Čítať ďalej »